Trygghet & Utveckling

Trygghet & Uveckling


Medveten utformning av verksamheten

För att uppnå en väl avvägd balans under barnens vistelse på Eljen planerar vi i personalen verksamheten utifrån den rådande barngruppen och dess behov. Utformningen baseras på återkommande observationer av barnen och regelbunden utvärdering av verksamheten. Det krävs flexibilitet, lyhördhet och kreativitet för att tillgodose rådande behov. Under dagen ska barnen ges goda möjligheter för egna val av aktiviteter men dagen ska också inrymma pedagogiskt planerade ativiteter som bidrar till/stimulerar en god utveckling. Det ska dessutom finnas en god balans mellan fysisk aktivitet och vila.


Målet är en trygg, stimulerande, utvecklande och rogivande miljö

 

Måltider

Frukost serveras kl 7.30, lunch kl 11.30 och mellanmål kl 14.30. På förmiddagen äter vi frukt under samlingen.

Måltiderna består av en varierande och näringsriktig kost. All mat tillagas från grunden i vårt  eget kök. De produkter vi använder är i första hand närproducerade och ekologiska. Barnen är delaktiga genom förslag på maträtter samtidigt som de får uppleva de dofter som uppstår under tillagning. Regelbundet deltar barnen vid matlagning vilken även innehåller dukning och avplockning.

Kooperativet har dessutom två funktionella kök vilket ger möjlighet till bakning och matlagning samtidigt som kocken tillreder dagens mat.


Planerade aktiviteter

Verksamheten innehåller dagliga planerade pedagogiska aktiviteter företrädesvis förlagda till förmiddagen då barnen fortfarande är alerta och mottagliga för lite mer ingående studier.

Planeringen av dessa baseras på de observationer och dokumentationer som genomförs av barnen. Intressen som kan bidra till ett lärande fångas upp och utformas till olika spår. Vid planeringen tas stor hänsyn till de mål som finns i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010).

För att täcka in läroplanens alla delar har veckans dagar delats in i olika utvecklingsområden (se vidare under Utveckling och lärande). Vi i personalen är lyhörda och vana vid ett flexibelt arbetssätt. Vid nya spår, intressen, idéer, möjliga lärprocesser och tankar hos barnen eller om något inte fungerar ändras enkelt planeringen.


Vila

För att tillgodose behovet av lugnare aktiviteter och möjligheter till vila och avslappning har personalen skapat ett särskilt läs- och mysrum som barnen döpt till "Sagorummet". Rummet har mörkläggningsgardiner och punktbelysning som är inbjudande och stimulerar till lugnare aktiviteter. Det finns madass, kuddar, böcker och cd-spelare.

Efter lunchen är det dags för vila. De barn som sover gör det företrädesvis i våra "sovlådor" utomhus. Vi lyssnar på och tar hänsyn till barnens behov av sovplats. Det finns vagnar att sova i samt även möjlighet att sova inomhus om det skulle önskas.

De barn som inte sover har planerad avslappning efter maten. Det kan vara meditativ vila med ögonkuddar, massage med speciella bollar, massagesaga eller andra avslappningsövningar.


Utevistelse

En stor del av vår  dagliga verksamhet bedrivs utomhus.Vår fantastiska utegård bidrar till en kvalitativ utevistelse i stimulerande miljö. Här ges goda möjligheter till vår utomhuspedagogik samtidigt som vistelse utomhus bidrar till en mer harmonisk barngrupp. Ljudnivån upplevs dessutom inte som lika hög och "störande". De flesta förekommande aktiviteter går att genomföra utomhus. 


Utevistelse främjar hälsan, leder till friskare barn och fler motoriska utmaningar


Varje vecka har vi på Eljen en särskild utedag med matlagning. Ofta besöker vi vårt närliggande skogsområde dit vi promenerar med nyfikna och upptäckande ögon. Vi följer ett kastanjeträd årsvis längs vägen och här brukar vi även ha en liten fruktpaus. Väl framme bygger barnen gärna på sina kojor, klättar i backar, undersöker omgivningen, tittar på djuren och träffar både skogstanten Blomma och Skräptanten. Den senare är inte så bra för miljön men barnen håller på att lära henne hur vi ska bete oss i naturen. "Blomma" brukar ge oss uppgifter, lära oss nya lekar och sånger mm. Andra gånger undersöker vi vårt närområde genom vandringar i byn, besöker lekplatsen vid badet där spännande klätterstenar finns. Ibland går vi till kyrkogården. Vissa gånger stannar vi kvar för egna projekt på gården.

Den väl tilltagna utemiljön på Eljen innehåller diverse lekredskap, klätterställningar, rutchkanor, sandlådor, lummig grönska, trädkoja, gungor, pulkabcke och många uteleksaker såväl naturliga som köpta. Det finns också en Snickarbod, två lekstugor och ett förråd på tomten.

Utformningen bildar en god lärmiljö för barnen som stimulerar deras utveckling.VÅR PROFIL ÄR UPPLEVELSER


Vår speciella inriktning är upplevelser som grund för utveckling och lärande!

Det innebär att vi planerar in många utflykter, studiebesök och upplevelsedagar varje termin. Exempel på utflykter och studiebesök är bussutfykt till Kristianstad med besök på Barbacka och lek i Tivoliparken, biblioteksbesök i Tomelilla för att se teater eller låna böcker, besök på nya lekplatser i och omkring kommunen, vandring i Brösarp, utflykt till stranden, Vantalängan, Christinehof och besök på äldreboende samt hos djur på lantgård eller djurpark. Våra upplevelsedagar är framför allt fiktiva resor till olika länder för att ta del av deras kultur, traditioner, språk, utflyktsmål och olika nationalrätter. Dessa resor pågår hela dagen och är mycket uppskattade. Länder vi "besökt" är Norge, Danmark, Holland, Indien, Kina, Sydafrika, England, Frankrike med flera. Senaste resan gick till Lappland och samernas kultur. Exempel på andra upplevelsedagar är: I jordens, eldens, vattnets och luftens tecken, dinosauriedag, indiantema och friluftsdag.

Vi har särskilda utflykter och upplevelsekvällar för våra fritidsbarn och har bl a varit på lekland, badhus, Tivoli i Köpenhamn, Stenshuvud och bowling. Deras upplevelsekvällar har ofta innehållit vandring med olika aktivitetsrundor, olika projekt som eget bygge och pysselkvällar med matlagning.


De konkreta upplevelser vi ger barnen under våra utflykter och temadagar/kvällar ger barnen inspiration som de sedan bearbetar i  leken, skapandet, vid social samvaro, utforskningar och nya frågeställningar. Upplevelserna bidrar till social kompetens genom trafikvett, att åka kollektivt, möte med nya människor, att äta på restaurang, respekt för olika regler i olika sammanhang (som på biblioteket). Den empatiska förmågan stärks genom våra möten under de fiktiva resorna där vi får ta del av de olikheter och orättvisor som kan finnas i vår omvärld.


Traditioner

Varje år det är  övernattning med mycket spännande aktiviteter och överraskningar för barn från 4 år! På våren har vi en  uppskattad familjekväll då familjerna bjuds på korv, aktivieter och underhållning av sina barn. Till Lucia har vi tåget i kyrkan med efterföljande fika, basar, lotteri för alla nära och kära.

I övrigt firar vi alla årets olika högtider traditionsenligt och försöker även titta ut i världen efter nya spännande traditioner.


VÅRA LOKALER


Bottenvåning


Kapprum/hall

Här finns plats för barnens kläder, skor och tillhörigheter. Personalen möter för det mesta upp i hallen vid lämning.


Toaletter

Det finns två toaletter för barn, varav den ena med skötbord


Salen

Salen har en flexibel miljö. Här finns lekmaterial och materialskåp. Det finns ofta bord uppställda för skapande verksamhet, spel och annan samvaro. Dessa bord är hopfällbara och kan ställas åt sidan. Salen kan då i sin helhet användas för dans, organiserade lekar, musicerande, rytmik, gymnstik, rörelse, drama. teater, uppvisningar, samlingar, konstruktivt byggande. Det är bara fantastin som sätter gränser!


Salenköket

Här finns husets andra kök samt diverse skapande material


Stora lekrummet

I detta rum för lek och samvaro finns bord med stolar i barnens höjd, ett vuxenbord, soffa, ljusbord och hyllförvaring med diverse lekmaterial som byts ut med jämna mellanrum


Matrummet

Ligger i anslutning till lekrummet och här intar vi våra måltider inomhus. Här finns också goda möjligheter till skapande aktiviteter mellan måltiderna. Det finns olika spel, pussel, kreativt byggmaterial, kritor tuschpennor och papper.


Köket

Husets hjärta med en lika öppen dörr som atmosfär. Här lagar vi vår mat från grunden.


Andra våningen


Sagorummet

Ett mysrum med dockvrå, böcker, möjlighet till stämningsbelysning, vila och avslappning. Det går att lyssna på musik och ibland har vi minidisco eller teater där. Det är här vi möter Sagotanten när hon hälsar på.


Stora rummet

Ett större rum företrädesvis för de äldre barnen som ges möjlighet att leka, skapa utan att störas av de yngre kompisarna. Rummet har ett rikligt och varierande utbud av tillgängligt material för kreativt skapande. I rummet finns också lego, järnväg, barbiehus med dockor, olika spel och annat lekmaterial som barnen fritt får använda.

Rummet används också till den stora gruppens pedagogiska verksamhet som  språk- och mattelektioner.


Toalett

En toalett med dusch.   Här finns ett lekbord för vattenlek med möjlighet att mäta, hälla och drälla. Här täcker vi ibland väggarna med papper för målning med olika vatten-, kropp- och fingerfärger.


 

Vinden

 

Naturligtvis används vinden till förråd av olika material och leksaker som ska bytas ut men framför allt är det vår "Spökvind" dit häxan kommer en gång om året (till Halloween) för lite läskigt spännande aktiviteter för de barn som vill och vågar!