Trygghet & Utveckling

Trygghet & Utveckling

Trygghet uppstår genom kända och återkommande rutiner. Det krävs engagerade pedagoger, en inbjudande miljö och ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Varje dag innehåller pedagogiskt planerade aktiviteter. De flesta dagar har vi vår undervisning i grupper men vid  Upplevelsedagar och besök av olika Figurer deltar hela barngruppen. I dagsläget har vi tre olika grupper. Vår undervisning kan på så sätt anpassas utifrån ålder och mognad.

Målet är en trygg, stimulerande, utvecklande och rogivande miljö

Som grund för undervisning i den Yngsta gruppen använder vi pedagogiskt material från Babblarna. Utöver det ingår sång  musik & sagor, rim & ramsor, rörelse, organiserade lekar, motoriska utmaningar, enkel matematik och skapande. 

Den pedagogiska undervisningen i den Mellersta gruppen utgår till stor del från våra Kompisböcker och den handledning som hör till. Uppgifterna omfattar samtliga delar i förskolans läroplan. Temat i böckerna baseras på känslor och integritet. Utöver det ingår skapande, sång och rytmik, språkutveckling, problemlösning, dramatisering och organiserade lekar.

Undervisningen i den Äldre gruppen utgår från materialet kring Väpplarna som innehåller alla delar i läroplanen. Som stöd för språkutvecklingen använder vi även uppgifter och övningar från Bornholmsmodellen med mycket rim, ljudande, stavelser, sammansatta ord, sagor, ramsor och sånger. Vi skapar, leker, dramatiserar och utforskar diverse material. Vi tränar praktisk matematik genom att räkna, dela och lägga till.

För att göra lärandet lustfyllt använder vi oss av olika Figurer som besöker oss regelbundet.Den galne Professorn utför olika experiment inom naturvetenskap och teknik. Professorn ger oss praktiska uppgifter som hänger samman med de aktuella experimenten.

Sagotanten som ofta besöker biblioteket och kommer med bussen har med sig olika böcker som behandlar olika ämnen som vänskap och känslor. Efter högläsningen följer boksamtal då det ofta framkommer många intressanta tankar att utveckla vidare. Sagotanten lyfter ofta frågor om händelser kopplade till förskolan och har nästan alltid en uppgift åt barnen. 

Yoga-Lotta hjälper oss att slappna av och varva ner. Genom sagor med olika positioner blir vi medvetna om vår kropp och dess behov. Det är inte alltid lätt att koordinera rörelserna. Det brukar ingå någon form av dans/rörelse med sjalar eller liknande. Yogastunden avslutas med avslappning till lugnande musik.

Vi uppmärksammar årets olika högtider och traditioner men blickar även ut i världen för traditioner från olika länder som våra familjer har anknytning till. Andra dagar vi uppmärksammar kan vara Internationella Barnboksdagen och Samernas nationaldag. I början av sommaren har vi vår populära övernattning för barn från 4 år. 


För att upprätthålla en god samverkan mellan förskola och hem har vi under våren en familjekväll då vi bjuder på korv, uppträde och aktivitetsrunda. Lucia firas traditionsenligt i kyrkan på kvällstid. Efter Luciatåget har vi fika, basar och lotteri för nära och kära. I början av höstterminen bjuds det in till Föräldramöte som alltid innehåller en hemlig aktivitet kopplad till verksamheten utöver information och annat matnyttigt.

Varje termin har vi fixardag dit alla i familjen är välkomna att delta. Dessa dagar bidrar till en fin sammanhållning, viktiga förbättringsåtgärder och goda möjligheter till inblick i barnens vardag.

Här följer några bilder som visar delar av våra rymliga och inbjudande lokaler. På den nedre våningen finns ett större och ett mindre lekrum samt en stor sal som lätt kan byggas om vid våra olika upplevelsedagar. Här finns också vårt kök, hallen och toaletter. På den övre våningen finns ett stort rum för lek och undervisning, en Ateljé och en toalett med dusch där vi ibland har vattenlek.