Upplevelser

Upplevelser

Vår särskilda inriktning är UPPLEVELSER som grund för ett lustfyllt lärande. Engagemang och lust väcks genom att vi upptäcker och utforskar TILLSAMMANS med barnen. Vid planering av våra upplevelser tas stor hänsyn till de mål som finns i förskolans läroplan och de intressen som finns i barngruppen. Vid varje upplevelse ser vi till att barnen får använda sina olika sinnen som syn, hörsel, känsel smak och lukt. Upplevelserna bidrar till många intryck att sedan bearbeta i den lärande leken, genom olika uppgifter och skapande. Våra upplevelser väcker funderingar som leder till samtal med pedagoger, andra barn och vårdnadshavare. Många gånger kommer barnen med egna förslag på aktiviteter och utforskande som utvecklar lärandet vidare mot nya kunskaper.

Vid utflykter med buss och bil till större samhällen/städer tränas den sociala kompetensen på ett praktiskt, ansvarsfullt och lustfyllt sätt. Många barn som bor på landet åker inte kollektivt på sin fritid. Det finns inte heller några trafikljus i vårt närområde. De får god insikt om trafikvett. Barnen erbjuds också kulturella upplevelser i form av teater, utställningar och museibesök.

Varje termin innehåller flera planerade Upplevelsedagar. Många av dessa har utformats utifrån barnens egna önskemål och intressen - DELAKTIGHET


En särskilt uppskattad upplevelsedag är våra dagslånga ”resor” på förskolan till olika länder. Vilken resa det blir utgår i första hand från länder det finns anknytning till i barngruppen - INKLUDERING OCH OLIKA KULTURER.

Familjer engageras och delar med sig om dess kunskap kring landets kultur, levnadsvillkor, traditioner, recept, sevärdheter, lekar, sånger och enkla fraser. Ibland får vi låna olika material från landet som hantverk, folkdräkt, flagga eller annat spännande - SAMVERKAN FÖRSKOLA HEM

Inför genomförandet av våra resor och olika upplevelsedagar byggs hela eller delar av förskolan om på ett inbjudande sätt - LUSTFYLLT LÄRANDE. Vår stora sal kan bli ett torg, en skog, en nöjesplats eller liknande, en toalett ett Hamam och vår kälkbacke en vulkan.

Våra fritidsbarn har som tradition en årlig basar i samband med vårt Luciafirande. De lär sig på detta sätt naturligt hela produktionskedjan från planering, produktion, försäljning till att använda de intjänade pengarna till något lustfyllt. Under vårterminen får de åka på en dagsutflykt en lördag med oss pedagoger. Det har varit allt från Skånes Djurpark till Tivoli i Köpenhamn.

En mycket populär aktivitet är vår övernattning på sommaren från 4 års ålder. Den innehåller många spännande
aktiviteter, god mat och en underbar social samvaro!

 Citat föräldrar
”Tack för ännu en fin övernattning. Årets höjdpunkt på Eljen tycker mina barn”


”Så fint fixat! Väldigt uppskattat”


”Tack för allt ni gör och framför allt en sådan grej som övernattningen, som utmanar och utvecklar barnen”


”Tack för den här gången! Som de har längtat! Det uppfyllde alla förväntningar!